Kulturförening

Vi vill att det ska hända mer kul(tur) i Indal

Kulturföreningen Vaduvill har växt fram ur gänget som skapade Häre Salonger. De årligt återkommande showerna vi genomfört sedan 2009 har gett mersmak. Vi känner att vi vill ha mer. Vi vill att det ska hända mer på kulturfronten i Indal. Under hela året.

Vaduvill har som målsättning att arrangera kulturaktiviteter samt verka för kulturutbyten och kulturidéutbyten till fördel för ortens invånare. Det handlar om musikarrangemang, konserter, teater, kulturella evenemang, föreläsningar och kurser. Det handlar om att arbeta för ökad samverkan med andra föreningar.

Som ideell förening har vi en ideologi som bygger på frivilligt arbete, det innebär att vi inte tar ut några styrelsearvoden, artistgage eller ersättningar för det arbete vi gör för föreningen. Eventuella ekonomiska vinster går till att driva verksamheten och arrangemangen vi genomför. Vi vill också kunna bjuda Indal på kulturella upplevelser, vilket innebär att vissa av arrangemangen har fri entré eller har subventionerat pris. Se detaljer under varje event.

Som namnet antyder anser vi att det finns inga gränser för vad vi vill och kan göra, finns idéerna så finns möjligheterna. Kreativitet, lust och glädje är vår styrka och vi vänder oss till människor i alla åldrar och samhällsgrupper. Vi vänder oss till dig.

Stöd vår verksamhet genom att bli medlem. Du är också välkommen att höra av dig om du är intresserad av att delta i vår verksamhet på något sätt, se kontaktuppgifter under Kontakt.