kontakt

Några av dom som vill i Vaduvill

Styrelse
Ordförande: Peder Dalin, tfn 070-608 47 47
Sekreterare: Anna Englund, tfn 072- 554 46 00
Kassör: Camilla Ölén, tfn 070-266 28 36

Ordinarie ledamöter:
Eva Falberg, 073-024 57 31
Anders Fahlberg, 070-603 43 65

Suppleanter:
Daniel Fahlberg
Maria Åman